Don Simon Tompel

Innovaator Looja Arendaja

Olenevalt eluperioodist ja tegevustest, olen visionäär, innovaator, leiutaja, disainer, tarkvara arhitekt, programmeerija, teabehaldur, käivitaja, asutaja, arendaja, mentor, konsultant, esitleja, loovjuht, sisuhaldur, kirjastaja, toimetaja, produtsent, fotograaf, videotootja, ajakirjanik, näituste kuraator, ingelinvestor, ettevõtja, erinevate kogukondade eestvedaja, isiku- ja elustiiliturundaja, kultuuri- ja meediakorraldaja.

Missioon

Oma isikuomadusi, teadmisi, kogemusi rakendan elutervema ühiskonna ja sünergia edendamiseks ning peamiselt innovatsiooni, tootearenduse, teabe-, koostöö- ja turunduslahenduste loomiseks, mis võimaldavad laiema ringi inimestel, kodanikeühendustel, ettevõtetel saada ja jagada neid huvitavat informatsiooni, teha iseend ja oma võimalusi nähtavamaks, leida nii sõpru, koostööpartnereid kui ka kliente ja osaleda erinevates koostööprojektides. Lisaks tegutsen selle nimel, et inimestel oleks parem elukvaliteet, rohkem positiivsemaid mõtteid, emotsioone ja turvalisem ühiskond.

Isikuomadused

Olen sündinud Eestis ja rahvuselt eestlane, kuigi oma temperamendilt ja olemuselt olen elavaloomulisem, julgem ja avatum. Mulle meeldib vaba mõttelend ja suhtlus, seetõttu vürtsitan tihti nii kõne- kui ka kirjakeelt kalambuuri, mõistujutu ja huumoriga.

Astroloogiliselt olen tiigri aasta lõvi. Sotsioonikas on mu isiksusetüübiks EIE - ENFJ. Eesti keeles tähendab EIE - eetilis (E), intuitiivne (I), ekstravert (E) ja ENFJ - ekstravert (E), intuitiivne (N), tundeinimene (F), otsustaja (J).

ENFJ-d moodustavad 2% kogu elanikkonnast ja mehi on vähem kui naisi. Kuulsate ENFJ-de hulka kuuluvad Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Barack Obama, Francois Mitterrand, Nelson Mandela, Tony Blair, Michael Jordan, Johnny Depp, Sean Connery, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Denzel Washington, Freddie Mercury, U2 Bono, Johann Wolfgang von Goethe, Abraham Maslow.

ENFJ isiksusetüübi kirjeldus...

Lisaks EIE - ENFJ isiksusetüübi omadustele, on minu parimateks isikuomadusteks tegevusenergia ehk loomupärane üliaktiivsus, uudishimu, teadmishimu, empaatia, suhtlemisoskus, hea mälu ja intuitsioon, analüüsivõime, oskus näha seoseid, genereerida ideid ükskõik, mis valdkonnas. Mul on võime näha ja kogeda võimalikke tulevikuversioone. See on nagu realistlik uni või paralleelmaailm, kuna see tundub realistlik. Visioonitasandil saan kogeda, mis toimib ja ei toimi ning vigu parandada enne plaani ellu viimist. Visioonid on minu igapäevase elu osa, mille järgi otsustan ka, mida teen ja mida ei tee.

Mul on loomupärane vajadus sõpruse, koostöö ja sünergia järele. See väljendub nii minu ideedes, tegevustes kui ka lahendustes.

Huvid

Olen loomult uudishimulik, teadmishimuline ja seetõttu on huvide nimekiri pikk aga olulisemad nendest on need, mis on seotud minu hobide ja tööga. Näiteks vastutustundlik ja sotsiaalne ettevõtlus, ühiskonnateadus, psühholoogia, psühhograafia, tehisintellekt, masinõpe, andmeteadus, veebistandardid, arhitektuur, tark mööbel, rohetehnoloogia, “off-grid” lahendused, tark linn, tark ühiskond, loodusega kooskõlas elustiil, maaelu, universaalne disain, ligipääsetavus ja erinevad elustiilid, elukutsed, inimesed.

Hobid

Tihti on raske vahet teha, mis on töö või hobi, sest enamik tegevusi on segu mõlemast.

Kõige suuremaks hobiks ajalises arvestuses on lugemine ja teabematerjalide kogumine, milleks on näiteks erinevate valdkondade oskusteave, õppematerjalid, käsiraamatud, arengukavad, uuringud, üliõpilaste lõputööd, seadused… See info on kasulik ka ideede genereerimiseks ja vormistamiseks.

Ajutööd tasakaalustan seltskondlike ühistegevustega, massaaži tegemisega, aianduse, heina/muru niitmise vikati või trimmeriga ja füüsiliste treeningutega. Korraldan ka erinevat klubilist tegevust.

Fotograafia

Olen varem olnud Eesti Fotofestivali, Eesti Fotoklubi ja Eesti Fotograafia Kooli, fotostuudio, fotograafide inkubaatori asutaja-eestvedaja ning sellega seoses olen korraldanud üle 150 fotoürituse sh. festivalid, laagrid, koolitused, töötoad, konkursid, näitused...

Fotograafina on minu valdkondadeks olnud peamiselt kommerts-, pressi- ja sündmusfotograafia. Loomingut on kasutanud Guinness rekordite kontor, ettevõtted, kodanikeühendused, omavalitsused, riigiasutused ja peavoolumeedia.

Ka praegu tegutsen fotograafia valdkonna edendajana - luues valdkonnaga seotud isikutele kommunikatsiooni- ja turunduslahendusi, olles ka äriklassi tegijatele juhendaja.

Enim sobivad inimesed

Elukvaliteet sõltub väga palju sellest, kellega suheldakse ja koos midagi tehakse - seetõttu on vajalik, et inimesed omavahel hästi sobiksid.

Ükskõik millises olustikus, nii era- kui ka tööelus, on minu jaoks avatud suhtlus, kindlus- ja turvatunne, sõprus, koostöö ja sünergia väga olulised.

Kõige enam meeldivad mulle vastutustundlikud inimesed, kes on heatahtlikud, sõbralikud, avameelsed - kes julgevad oma mõtteid ja tundeid otsekoheselt väljendada, on huvitatud erinevatel teemadel aruteludest, käituvad loomulikult ning tunnevad huvi eluterve ja loodusega kooskõlas elustiili vastu ja tulevad kergelt kaasa igasugustesse ühistegevustesse.

Kontakt

Olen enamasti hõivatud loomingulise tegevusega, mis vajab head keskendumist ja seetõttu eelistan telefonivestlustele kirjalikku suhtlust Telegramis, WhatsAppis või LinkedIn-s.